Aktualne cene
Zaradi konstantnih podražitev surovin na trgu vas prosimo, da preverite veljavnost cen artiklov pri dobaviteljih opreme.

Košarica

 

Za lažje preverjanje cen in pomoč pri izdelavi kalkulacij smo ločili DELO in MATERIAL v dve koloni
ter dodali kolono NU (normative), ki se množijo z višino urne postavke monterja (v našem primeru 22,00 €),
razen kjer so montažna dela ocenjena s strani dobaviteljev (primer: univerzalno ožičenje,
optične inštalacije in tehnično varovanje). 
Nova aplikacija EKOT 2022 pa omogoča nabiranje artiklov v ponudbeni popis (košarico) in izvoz v lastno
excelovo mapo. V excelovi mapi lahko poljubno spreminjamo pribitek / odbitek na material in višino urne postavke za montažna dela.  

 

Pred vsakim poglavjem ponujene opreme smo dodali kontaktne podatke od dobavitelja opreme
(telefon, fax, e-pošta, spletna stran), ki so na CD-ju in spletu povezani s hiperpovezavo za hitrejšo
vzpostavitev kontaktov.

 

Navodila za uporabo>

 

Programiranje: Infomedia, oblikovanje: Mihart