Seznam naročenega materiala

Zap. št. Naziv Količina Em Material Norma Delo Skupaj/Em
{{item.Em}} {{item.Price1 | decE}} {{item.Price2 | decE}} {{item.Price3 | decE}} {{item.Value | decE}}
Vnesi manjkajoče artikle in montažna dela. Za decimalko uporabite piko!
Izvozi v Excel

Oddajte naročilo materiala

Spodaj vnesite svoje podatke za izvedbo naročila oz. prejetja ponudbe.

V komentar aročila ali kot prilogo lahko pripete svoj lasten popis materiala.